button2  
 

 

Идеята за създаването на шахматен турнир в гр.Кула се ражда през1985г. от тогавашният председател на ДФС “Кула” – гр.Кула (Дружество за Физкултура и Спорт “Кула” гр.Кула) Милчо Каменов. Целата е била популяризирането на този непопулярен за кулска община спорт до тогава. Нает е бил треньор от гр.София за детската школа на града.Това е бил  м.м. Петър Орев с  чиято помощ заедно с съдията по шах за онова време Тодор Борисов и с съдействието на община Кула през септември 1985г. се е организирал първият по рода си международен турнир по шахмат в гр.Кула. Тои е наречен с името КАТЮША на мемориала “Катюша” намиращ се на 6 км. западно от гр.Кула.

ТАКА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1985г. СТАРТИРА МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ “КАТЮША”

В него взимат участие състезатели от цяла България, видински и кулски район.Турнирът се оказва изключително успешен и се взема решение той да се организира и на слдващата година.

IIри  международен шахматен турнир “Катюша” се провежда през 1986г.
III
ти международен шахматен турнир “Катюша” се провежда през 1987г.
IV
ти  международен шахматен турнир “Катюша” се провежда през 1988г.

През 1989г с настъпване на демократичните промени в България се закрива ДФС “Кула” – гр.Кула с което се прекратява и организирането на Шахматният Турнир “Катюша”  
 

……………………… 20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО ………………………………

 

През 2008г. благодарение на БФШ (Българската Федерация по Шахмат) в лицето на д-р. Стефан Сергиев и Николай Велчев с подкрепата на Михаил Миков и ръководството на община Кула, Шахматен клуб “Найден Войнов” гр.Видин в лицето на Евтим Снефанов се взема решение за продължаване на традицията.

През май 2008 г. се организира  V Шахматен фестивал гр.Кула вече известен с новото си име като ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА.

Реализирането му става възможно и благодарение на оборудването закупено по проект на ФАР “Възпитаване в трансграничен Шах” изпълнен от АРР и БЦ – Видин (Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център) - Видин.

Vти    ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА 05.2008г.
VI
ти   ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА 05.2009г.
VIIми ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА 05.2010г.
VIIIми ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА - KАЛАФАТ - 07-08
05.2011г.
IX
ти ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА 2012

 

Предстои:

Xти ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА 2013