Iви МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ “КАТЮША”

 

IIри  МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ “КАТЮША”


IIIти МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ “КАТЮША”


 
 

IVти  МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ “КАТЮША”


 

Vти    ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА

 

VIти   ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА


VIIми   ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛАVIIIми   ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛАIXти   ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА 

Xти   ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР КУЛА